TERAPIA Zajęcia terapeutyczne Tr. Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

 Zajęcia przeznaczone są dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji społecznych, dla dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera,
trudnościami emocjonalnymi, dla dzieci nieśmiałych.

 

W trakcie trwania zajęć uczestnicy uczą się rozpoznawania i wyrażania emocji,
wyrażania złości w akceptowalny społecznie sposób. Mają okazję poznać
swoje mocne i słabe strony, wzmocnić poczucie własnej wartości.
Ważna jest nauka współpracy w grupie i prawidłowej komunikacji.
Nauka współdziałania w grupie pozwala na zdobycie pozytywnych doświadczeń,
tak ważnych w rozwoju każdego młodego człowieka.


Czas trwania zajęć: raz w tygodniu, 1,5 h.

Raz w miesiącu odbywają się indywidualne spotkania z rodzicami,
mające na celu omówienie postępów dziecka, ustalenie dalszego planu terapii,
a także omówienie bieżących problemów wychowawczych.


 

Integracja Sensoryczna, Zajęcia dla Dzieci,
Logopedia, Rehabilitacja, Masaż
Centrum SENS
Warszawa Ursynów ul. Koncertowa 6
606 488 544, 668 286 002,